Základní myšlenkou uspořádání branně sportovního závodu je obnovení zájmu o aktivity, které souvisejí s  chováním občanů ve výjimečných situacích, případně obrannou státu. Hravou a akční formou chceme přitáhnout mladé lidi k uvědomění, že je důležité "Být připraven".  

Akce je otevřena pro všechny zájemce z ostatních zájmových či jiných spolků, které si budou chtít změřit své síly a dovednosti. Rádi bychom navázali na skautskou historii branných závodů s novým pojetím a charakterem odpovídajícím současným požadavkům a moderním technologiím.